Space ในการออกแบบตกแต่งภายใน

Space ในการออกแบบตกแต่งภายใน
ในปัจจุบันบริษัทที่รับออกแบบตกแต่งภายใน มักให้ความสำคับกับเรื่องของ Space ในการออกแบบงานแต่ละประเภท เนื่องจากพื้นที่ของแต่ละสถานที่มีพื้นที่ที่จำกัดมากขึ้น ส่วนหนึ่งต้องให้ความสำคัญการเรื่องพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก และนอกจากเน้นไปทางด้านการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้ว ในเรื่องของการกำหนดทิศทางของแสง และทิศทางลม ก็มีส่วนสำคัญด้วย บางครั้งทางสถาปนิกมีกำหนดเอาไว้บ้างแล้ว หรือหากเป็นโครงการต่างๆ บางครั้งสถาปนิกก็ไม่ได้ดูแลเรื่องของทิศทางลมและแสงแดด เนื่องจากว่าแบบที่สร้างหรือกำหนดออกมานั้น ส่วนมากจะเป็น Pattern ที่เหมือนกันหมด บางครั้งตำแหน่งที่ตั้งของ โครงการ อยู่ในทิศทางของแสงแดดและลม ไม่ดีพอ ดังนั้นทางบริษัทที่รับออกแบบตกแต่งภายใน หรือมัณฑนากรก็ต้องเข้ามามีช่วยเหลือและออกแบบปรับทิศทางสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น ก็จะทำให้สถานที่เหล่านั้น มีสภาพแวคล้อมที่ดีขึ้นได้ การกำหนดผังเลย์เอ้าท์ ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ได้เน้นแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ กำหนดห้องต่างๆ นั้นไปปิดทิศทางแสงและลม ก็จะทำให้สถานที่นั้นๆร้อนอบอ้าวตลอดเวลาได้ บริษัทที่รับออกแบบตกแต่งภายใน บางครั้งก็สามารถช่วยเจ้าของงานประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก หากเข้าใจและออกแบบผัง ทิศทางแสงแดด และลม ได้เป็นอย่างดี หากกำหนดทิศทางลมดี บ้านก็จะเย็นทำให้การเปิดแอร์มีปริมาณลดลง หรือกำหนดทิศทางแสงเข้าออกได้เป็นอย่างดี การเปิดดวงไฟต่างๆ ก็ลดน้อยลง สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ควรมองข้ามไป