การตกแต่งภายในคืออะไร?

การตกแต่งภายในคืออะไร
การตกแต่งภายในคืออะไร

การตกแต่งภายในก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความสะดวกสบายและมีความสวยงามเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการใช้สอยพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมการอยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของประโยชน์การใช้สอยเป็นหลัก ความงามในกาออกแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่รองลงมา จากนั้นก็เป็นในเรื่องของการจัดวางสิ่งของซึ่งอยู่ที่อยู่ที่ผู้อยู่อาศัยแล้วแหละว่า จะวางอย่างไรให้ได้ประโยชน์ จะวางอย่างไรให้สวยงาม ซึ่งทุกอย่างจะมีการใช้จิตวิทยาเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งเล็กน้อย ตามความชอบของแต่ละคน
สำหรับในส่วนของประโยชน์จากพื้นที่การใช้สอยของการตกแต่งภายในก็คือความเหมาะสมในเรื่องของการใช้งาน ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยได้ ยกตัวอย่างเช่น กรที่เราจะออกแบบโซฟาซักตัวหนึ่งให้มีความสวยงามและน่านั่ง แต่เมื่อนั่งแล้วมันไม่สบาย มันคับแคบ ก็อาจจะทำให้โซฟาตัวนั้นไม่เป็นที่ต้องการของใครหลาย ๆ คน แน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จ จนอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจได้

การออกแบภายใน ต้องมีทั้งความสวยงามและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ต่อผู้อยู่อาศัยได้อย่างดีที่สุด ความทันสมัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะสนองความต้องการในเรื่องของรสนิยมแต่ละคนได้ แต่ก็ต้องอาศัยในเรื่องของการจัดวางเข้ามาช่วยด้วยเช่นกัน หากว่าเราไม่สามารถเลือกตำแหน่งในการจัดวางได้ดี ก็อาจจะทำให้พื้นที่การใช้สอยน้อยลงไป และความสวยงามก็อาจจะน้อยลงด้วย แต่หากว่าคุณสามารถจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้มีระเบียบได้ มันก็จะมีมิติความสวยงามและสร้างความกลมกลืนให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ

สุดท้ายแล้วการตกแต่งภายใน ก็ต้องมีการใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยด้วยอีกเช่นกัน ซึ่งผู้ออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งสังคมของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจก็มีปัจจัยกระทบต่อการตกแต่งบ้านด้วยเช่นกัน ทำให้ระดับการศึกษา, รสนิยม, และความต้องการอื่น ๆ เป็นปัจจัยตามมา แต่ทั้งนี้การตกแต่งบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่อยู่ดี การเลือกสีต่าง ๆ ก็มีความจำเป็น เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนแต่ละคนนั้นชอบไม่เหมือนกัน ฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีสีให้ดี เพราะว่าเฉดสีนั้นก็มีผลกระทบต่อจิตใจผู้อยู่อาศัยด้วย

นอกจากนี้แล้วบรรยากาศการตกแต่งภายในก็ต้องคำนึงในเรื่องของแสงด้วยเช่นกัน ต้องดูว่าแต่ละห้องนั้นแสงเข้าไปพอหรือไม่ โดยเราสามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเพิ่มแสงให้แต่ละห้องได้ ทั้งการใช้แสงธรรมชาติ และแสงจากไฟฟ้า นั่นเอง