การออกแบบตกแต่งภายในปี 2024

การออกแบบตกแต่งภายในปี 2024 มีลักษณะเด่นแบ่งออกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

การออกแบบตกแต่งภายในปี 2024
  1. การใช้งานสีและวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติ เช่น หิน หม้อ หรือดินเผา ซึ่งสร้างความอบอุ่นและสมดุลกับสิ่งแวดล้อม
  2. การใช้รูปทรงที่หลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น กระเบื้อง Zellige ที่มีลวดลายและสีสันที่ไม่เหมือนใคร
  3. การปรับปรุงพื้นที่ทำงานที่บ้านให้มีความสะดวกสบายและมีความส่วนตัว เช่น การใช้ผนังแบ่งห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันหลายอย่าง
  4. การใช้เนื้อผ้าและวัสดุที่มีลวดลายและเนื้อที่ เช่น ผ้าหนัง ผ้าขนสัตว์ หรือผ้าทอมือ ซึ่งเพิ่มความหรูหราและสวยงาม
  5. การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน เช่น ไม้ กระดาษ หรือวัสดุที่นำมาใช้ใหม่ ซึ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
  6. การใช้แสงสว่างที่มีความสร้างสรรค์และมีบทบาทในการตกแต่ง เช่น โคมไฟที่มีรูปทรงแปลก หรือไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีได้
  7. การให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความประณีต เช่น การใช้เครื่องประดับ หรือศิลปะที่มีความหมาย ซึ่งสร้างความเป็นตัวตนและเพิ่มความน่าสนใจ
  8. การใช้ชิ้นเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุที่มีความโดดเด่นและมีเสน่ห์ เช่น ชิ้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงแปลก หรือวัสดุที่มีลวดลายสวยงาม ซึ่งเป็นจุดเด่นของห้อง²