การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร

การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) หรือที่เรียกว่า มัณฑนศิลป์ คือ ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรืออาคารพาณิชย์ โดยคำนึงถึงทั้ง ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร คือกระบวนการวางแผนและออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความสวยงาม และมีความปลอดภัย ประกอบด้วยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ การเลือกวัสดุ การจัดแสง การเลือกสี และการตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกที่ต้องการในพื้นที่นั้นๆ 

การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร

การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร

นักออกแบบตกแต่งภายใน หรือ มัณฑนากร จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลายๆ ด้าน เช่น

 • สถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร วัสดุการก่อสร้าง
 • การออกแบบ แผนผังห้อง เฟอร์นิเจอร์ แสง สี
 • จิตวิทยา พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ความต้องการทางอารมณ์
 • วัสดุต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ การใช้งานที่เหมาะสม
 • กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย

การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร

นักออกแบบตกแต่งภายใน จะทำงานร่วมกับเจ้าของอาคารหรือผู้ใช้พื้นที่เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและรสนิยม แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นแผนการออกแบบที่รวมทั้งความงามและฟังก์ชันการใช้งานเข้าด้วยกัน การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบาย ความยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอีกด้วย

ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่งภายใน

 • ปรึกษา พูดคุยกับนักออกแบบเพื่อแจ้งความต้องการ งบประมาณ และสไตล์ที่ชอบ
 • วัดพื้นที่ วัดขนาดของพื้นที่จริง สำรวจหน้างานจริง
 • ออกแบบ วาดผังห้อง เฟอร์นิเจอร์ เลือกวัสดุ สี แสง
 • นำเสนอ นำเสนอผลงานออกแบบให้ลูกค้าดู
 • ปรับแก้ ปรับแก้ผลงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ก่อสร้าง จัดทำเอกสารก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง

การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร

การออกแบบตกแต่งภายใน เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ที่ทั้งสวยงาม และใช้งานได้จริง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร โดยทั่วไป การ รับออกแบบตกแต่งภายใน จะครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านค้า โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ เป้าหมายคือการทำให้พื้นที่ดังกล่าวใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม การออกแบบตกแต่งภายในคืออะไร ตามที่ตั้งใจไว้